Samtalsstyrning (MEX)

Publicerad: 27 juni 2016

LTU använder Mobile Extension (MEX) för mobiler vilket möjliggör att telefonen fungerar som en anknytning i företagsväxeln.

Mobile Extension (MEX) för mobiler

Mobile Extension möjliggör att telefonen fungerar som en anknytning i företagsväxeln. Alla mobila samtal dirigeras via växeln till slutdestinationen. En MEX-lösning ger åtkomst till alla de tjänster som krävs för att du ska kunna utföra ditt arbete lika bra, oavsett var du befinner dig.

MEX in:

Ring 8122 (samtalsstyrning aktiveras). Hänvisning* via växeln stoppar alla inkommande samtal. Fungerar endast i Sverige.

MEX ut:

Ring 8123 (samtalsstyrning inaktiveras). Hänvisning* via växeln fungerar endast på samtal till anknytningsnumret. Samtal direkt till mobilnumret kommer fram. Rekommenderas vid utlandsresa.

MEX status:

Ring 8124 för att göra en statusförfrågan.

*) Hänvisning av telefon går att göra på 3 sätt, via röstsamtal, orsakskod eller Triowebben. Se guider för mer information.