Direktutskrift

Publicerad: 20 september 2017

Om du vill skriva ut utan att behöva logga in eller visa ditt kort kan du som har en LTU-administrerad dator nu lägga till din närmaste skrivare.

Förutsättningar

 1. Personal på LTU
 2. eduPrint finns installerat på din dator (automatiskt för LTU-administrerade datorer)

Instruktion

För windows

 1. Skriv in någon av adresserna  i File Explorer (filhanteraren)
  \\edp-ltu-mob01 
  \\edp-ltu-prn01
   
 2. Leta reda på din skrivare och dubbelklicka på den.
  Finns inte din skrivare på första adressen så ska den finnas på den andra och tvärtom.

För mac

 1. Gå in på adressen https://portalltu.onricoh.se:9192/mobile/release#printers
 2. Leta reda på den skrivar du vill lägga till, skriv ner uppgifterna:
  namn: edp-ltu-xxx
  adress: edp-ltu-mob01 eller edp-ltu-prn01 (namnet hänger ihop med skrivarnamnet, du kan inte välja vilken adress du vill)
 3. Lägg sedan till en ny skrivare genom att gå in på Printers&Scanner
 4. Klicka på + och gå in på IP fliken och fyll i:
  Adress: edp-ltu-mob01.ltuad.ltu.se eller edp-ltu-prn01.ltuad.ltu.se
  Protocol:Line Printer Deamon -LDP
  Queue: edp-ltu-xxx (namnet på den skrivar du vill lägga till)
  Name: Lämna som det är eller skriv något eget
  Location: Lämna tomt
  Use: Generic PostScript Printer (tillåter endast färgutskrift)
  Use: Select software, Riccoh MP C5504 PS, OK (svart&vitt under Printer Features)

LTU rekommenderar fortfarande att du helst använder Follow-me funktionen där du kvitterar ut dina utskrifter med kort eller login. Framförallt är det en viktig säkerhetsaspekt när du skriver ut tentor eller liknande eftersom utskriften inte kommer ut förrän du själv står vid maskinen. Dessutom kan maskiner flyttas och då kanske inte utskriften kommer ut närmast dig längre.