Skriva ut (egen.adm)

Publicerad: 24 januari 2017

Instruktion för hur du lägger till skrivaren i din egenadministrerade Windowsdator som är ansluten med nätkabel eller eduroam på LTU.

Förutsättningar

 1. Uppkopplad på fast nät på LTU.
 2. Egenadministrerad Windows dator

Instruktion

 1. Starta filhanteraren (File Explorer)
 2. Skriv in \\edp-ltu-prn01.ltuad.ltu.se\PCClient
 3. Logga in med <användarnamn>@ltuad.ltu.se och LTU-lösenord
 4. Gå in i katalogen win och dubbelklicka på client-local-install.exe
 5. Godkänn avtal och om du måste ange nätverksanvändarnamn fler gånger skriver du in <användarnamn>@ltuad.ltu.se samt LTU-lösenord
 6. Du kan logga in i PaperCut klienten med användarnamn och LTU-lösenord
 7. Lägg till skrivaren genom att öppna filhanteraren
 8. Skriv in \\edp-ltu-mob01.ltuad.ltu.se\Public-LTU
 9. Logga in med <användarnamn>@ltuad.ltu.se och LTU-lösenord

PaperCut klienten måste vara öppen när du skriver ut. Logga in med användarnamn och LTU-lösenord för att utskriften ska skickas till skrivaren.