file system
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Universitetet har bytt filsystem

Publicerad: 21 februari 2018

Läs mer om det nya filsystemet här.

Hemkatalog (H:)

I och med det nya filsystemet fungerar inte LTU sync längre. Detta innebär att du inte längre har någon automatisk synkronisering mellan C: (datorns interna disk) och H: (LTU disk med backup). DU måste själv kontrollera om du sparar på H: och i och med det har backup och verisonhantering eller om du sparar på C: och är utan backup. LTU rekommenderar att du alltid sparar direkt på H: eftersom du alltid har tillgång till H: så länge du har Internet access.

Nyhet är att du även kommer åt H: via www.ltu.se/files

Läs mer genom att klicka på länkarna nedan.

Nya Common (K:)

Nu är alla flyttade till nya common (K:)

Nya common (K:) - allt material som fortsättningsvis ska användas har blivit flyttat hit. Observera att ny mapp finns som heter Internt.

Gamla common (L:) - från och med den förbestämda flyttdagen har du bara läsrättigheter på L: dvs inga förändringar kan sparas här (gäller ej mappen LTU)

common_vy

Mappstruktur på nya common (K:)

 

 

common

Mapp struktur och rättigheter:

Administration: VSS-personal samt annan namngiven personal på institutionen kommer åt mappen

Gemensamt: Alla på institutionen kommer åt mappar och filer.

Internt: Här finns mappar som specifika grupper ska komma åt, exempelvis ledningsgrupp, projekt osv.

Avdelning-mappar: Endast anställda vid den specifika avdelningen kommer åt dessa mappar

Forskningsämne-mappar: Endast personer vid specifikt forskningsämne kommer åt dessa mappar

 

Vanliga frågor som kan dyka upp:

 

Vem har hanterat flytten?

ITSO har tillsammans med IT-service hanterat flytten.

 

Vad är common (K:) ? Varför saknas filer och mappar?

Detta är den nya common och hit har allt flyttats under hösten från L:

Är en mapp tom eller om något saknas så ligger de på annan plats under K:

(Har du mac heter det numer common)

 

Vad är common (L:)? Var är mina filer?

Detta är din gamla common. Filerna som finns här går att läsa och öppna men du kan inte göra några förändringar här.

(Har du mac menar vi afs när vi pratar om gamla common)

 

Varför kan jag inte spara något på common (L:)?

Filerna som finns här går att läsa och öppna men du kan inte göra några förändringar här. Om du fortsättningsvis vill kunna arbeta med filerna måste de flyttas till K: Kontakta isåfall Servicedesk.

 

Hur skapar jag en mapp som ska ha speciell behörighet?

Mappar som ska ha speciell behörighet kommer ligga under mappen Internt. Kontakta Servicedesk med information om vad mappen ska heta och vilka som ska ha behörighet.

 

Hur fungerar det om jag har en egenadministrerad dator, en mac eller linux ?

Via länkar här nedan hittar du instruktioner om hur du kommer åt nya common. Dessutom kan du alltid komma åt din hemkatalog och common via www.ltu.se/files

 

Vad händer med mina genvägar?

Dina genvägar måste göras om eftersom de pekar på den gamla common som nu bytt namn.