Vad ersätter LTU-sync

Publicerad: 23 oktober 2017

LTU-sync slutade fungera i och med byte till ett nytt filsystem. Vilka tjänster kan du som användare nyttja istället för synkronisering och säkerhetskopiering?

LTU-sync har funnits i flera år och är en egenutvecklad produkt mot filsystemet AFS. Den har tyvärr inte alltid fungerat så bra som användaren önskat, vilket lett till stora konsekvenser när användaren väl behövt återställa sina filer.

IT-service har under året undersökt om det finns en ersättare för LTU-sync på marknaden men inte hittat något vi med säkerhet kan rekommendera LTU-anställda.

Vi har undersökt vad andra universitet erbjuder sina anställda och de tjänster som många använder är det som lyfts fram här.

Vi rekommenderar dig som använder Windows 7 att uppgradera till Windows 10 och Office 2016 för att få bästa möjlighet till synkronisering och säkerhetskopiering.

Om du behöver använda Windows 7 eller väntar på möjlighet till att uppgradera till Windows 10, måste du själv flytta filer du vill ha backup på från C: till H:.

Oavsett operativsystem är vår rekommendationen, om möjlighet finns, att du i första hand sparar ditt arbete på H:.

Guider för Windows 10

Guider för Mac

Allmän information