Hoppa till innehållet

Publikationstyper

Publicerad: 20 februari 2018

Artikel i tidskrift - Artikel i vetenskaplig eller annan tidskrift. Används även för konferensartikel och konferensabstract i tidskrift och artikel i dagstidning. 

Artikel, forskningsöversikt - En översikt av ett forskningsområde (review, survey) publicerad i en tidskrift. (Vanligast inom medicinsk-farmaceutiska och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområden.) 

Artikel, recension - Recension av bok (book review) i tidskrift eller dagstidning. 

Bok - En publicerad monografi. 

Dataset - Avser publicering av både primär och aggregerad forskningsdata.
 
Doktorsavhandling, monografi - Avhandling för doktorsexamen. Består av en enda sammanhängande framställning (monografiavhandling). 

Doktorsavhandling, sammanläggning - Avhandling för doktorsexamen. Består av publicerade eller ännu ej publicerade vetenskapliga artiklar som fogas samman med en inledande sammanfattning 
(sammanläggningsavhandling). 

Kapitel i bok, del av antologi - Del av publicerad monografi. Observera att eget redaktörskap för ett samlingsverk redovisas under Samlingsverk (redaktörskap). 

Konferensbidrag - Bidrag till konferenser publicerade i konferenspublikation/konferensproceeding eller annat konferensdokument. 

Konstnärlig output - Konstnärliga verk, även inspelningar och liveframträdanden. Skönlitteratur, musikkompositioner, visuell konst, design/arkitektur, konsthantverk, artists´ books, film, video, TV, radio, performance, teater, musik, dans och cirkus. 

Licentiatavhandling, monografi - Avhandling för licentiatexamen. Består av en enda sammanhängande framställning. 

Licentiatavhandling, sammanläggning - Avhandling för licentiatexamen. Består av publicerade eller ännu ej publicerade vetenskapliga artiklar som fogas samman med en inledande sammanfattning. 

Manuskript (preprint) - Artikel som ännu inte har publicerats eller genomgått granskning. 

Patent - Godkänd patentansökan till svensk eller internationell patentorganisation. 

Proceedings (redaktörskap) - Eget redaktörskap för konferensproceeding eller konferensmeddelande. 

Rapport – Fristående rapporter eller rapporter som ingår i en serie. Även manuskript som ingår i serie. 

Samlingsverk (redaktörskap) - Publikation där ett antal var för sig fristående verk utgivits tillsammans. Endast redaktören skall redovisas under denna kategori. De enskilda verken skall var för sig redovisas som Kapitel i bok. 

Studentuppsats - Examensarbeten och studentuppsatser, självständiga arbeten utförda under högskoleutbildning. Uppsatsnivå anges i formuläret. 

Övrigt - Används om ingen annan publikationstyp är tillämplig.