Hoppa till innehållet

Skapa ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är ett internationellt erkänt forskar-id som syftar till att koppla samman forskaren med dennes publikationer och affilierade lärosäten via ett unikt ID; ORCID.

Skapa ORCID
ORCID Create & Connect, ett verktyg som hjälper dig att snabbt och enkelt skapa ORCID som automatiskt kopplas till ditt LTU-id. Ditt ORCID kommer även att registreras i publikationsdatabasen DiVA. 

Fördelar med ORCID
ORCID kopplar samman dig, din forskning och dina aktiviteter. Det följer dig genom hela karriären oavsett nytt lärosäte, nytt forskningsområde, namnbyte och även om du flyttar till ett annat land. Det hjälper att särskilja mellan olika forskare och är användbart om du tidigare har publicerat under ett annat namn eller med en annan namnvariation.

ORCID används i de stora förlagens publikationsprocesser och underlättar även vid ansökan av forskningsanslag.

Du kan även använda ORCID för att importera och exportera publikationer via DiVA.