Google Scholar + SFX

SFX-länkningen i Google Scholar har slutat fungera. Vi arbetar med att återställa dessa, men det kan ta upp till en vecka innan Google har registrerat våra ändringar