Webbkurs informationskompetens

Självstudier

Publicerad: 13 juni 2013

Här kan du på egen hand lära dig mer om informationssökning, källkritik, referenshantering och akademiskt skrivande.

Grund i medie- och informationskunnighet

I bibliotekets Canvasmodul Grund i medie- och informationskunnighet finns grundläggande information om

  • informationssökning: planera sökning och sökord, sökteknik och dokumentera sökningen
  • granska och värdera: källkritik, vetenskaplig publicering, vetenskaplig artikel och värdera vetenskapliga artiklar
  • hantera referenser: referera, referensexempel, upphovsrätt och plagiat

Den innehåller även filmer kring hur man söker material i bibliotekets sökruta.

Varje avsnitt börjar med en introduktionsfilm och nyckelord. Sedan följer en text som avslutas med en sammanfattning av det viktigaste. Det finns också quizzar till varje avsnitt.

Andra moduler

Biblioteket har även andra Canvasmoduler för självstudier.