Hoppa till innehållet
Användarvillkor e-resurser
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Användarvillkor för e-resurser

Publicerad: 13 juni 2013

Luleå universitetsbibliotek har slutit avtal med flera olika leverantörer och förlag som ger tillgång till elektroniska resurser för användare vid LTU. Avtalen styr vilka rättigheter du som enskild användare har.

Riktlinjer för användning av elektroniska medier

  • Inget av avtalen tillåter kommersiell användning.
  • Kopiering/nerladdning är endast tillåten för privat bruk. Med kopiering menas även digital kopiering.
  • Det är tillåtet att distribuera enstaka kopior till tredje-parts kollegor i forskningssyfte.
  • Det är även tillåtet att inkorporera delar av materialet i studiematerial, såsom i en lärplattform, genom att länka till materialet.
  • All annan kopiering/nerladdning kräver upphovsmannens tillstånd.
  • Du är skyldig att läsa den information om upphovsrätt som vissa leverantörer/utgivare har lagt ut i anslutning till resurserna.
  • Du är skyldig att ange källan till utskrivet eller kopierat material.

Det är inte tillåtet att:

  • Systematisk kopiera/ladda ner t.ex. ett helt tidskriftshäfte eller en hel bok.
  • Sälja eller vidaredistribuera upphovsrättligt skyddat material t.ex. genom att lägga ut det på Internet eller skicka materialet vidare utanför LTU.
  • Ändra, förvanska eller plagiera material.