Hoppa till innehållet
Till universitetsbiblioteket är alla välkomna

Till universitetsbiblioteket är alla välkomna!

Vårt uppdrag är framförallt att stödja studenter, lärare och forskare med lärande- och forskningsstöd av olika slag. Om du är intresserad av att ta del av vårt uppdrag, vill läsa mer om vår strategi och vision, eller ta del av våra mål för 2016 så ser du dessa nedan.

De allra flesta vet att man kan låna böcker på biblioteket. Men vad inte lika många vet är att vi har ett stort antal elektroniska tidskrifter och databaser och  ett stort utbud av e-böcker. Dessa kan du som är student eller anställd vid universitetet söka fram och läsa på vår webbplats.

Vi stödjer er i att söka information. Du har möjlighet att boka handledning via webben, besöka vår sökverkstad eller också gå webbkurs i informationskompetens. Läs mer via SÖKA i vänsterspalten! 

Vi erbjuder också skrivstöd. Du som student har möjlighet att få handledning i detta. Läs mer via SKRIVA i vänsterspalten!

För dig som är forskare eller doktorand, finns stöd. Kurs för doktorander, stöd för val av tidskrift, veta mer om Open Access, hjälp att göra en enklare bibliometrisk analys och annat som kan dyka upp. Gå in via FORSKARSTÖD och läs mer.

Tänk på att våra tjänster också är tillgängliga digitalt, att du kan få stöd på distans. Kontakta oss!

Förutom allt detta så är biblioteket en mötesplats och lärandemiljö! För dig som vill sitta själv och studera i tystnad och enskildhet finns det platser, liksom för er som vill arbeta i grupp i våra grupprum. Vi har teknik som stödjer lärande.
Vårt motto är att det ska finnas en plats för alla på biblioteket!

Öppettider och kontaktuppgifter för våra olika bibliotek når du via länken Öppettider och kontakt i vänsterspalten. Tveka inte att kontakta oss.

Du kan också alltid kontakta ledningsgruppen vid universitetsbiblioteket om du har frågor, funderingar eller vill tycka till om något.

Kristoffer Palage, bibliotekschef, 0920 492890
Eva Nyman, gruppchef och biträdande bibliotekschef, 0920 491001