Hoppa till innehållet
Dekorativ bild Foto: Linnéa Bergenudd

Välkommen till universitetsbiblioteket!

Universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet är både en fysisk och en digital miljö. Fysiskt bibliotek finns på orterna Luleå, Piteå och Skellefteå och det digitala biblioteket är gemensamt.

 I det fysiska biblioteket erbjuder vi stimulerande miljöer för lärande och en inspirerande akademisk mötesplats där många tjänster är tillgängliga vare sig du tillhör Luleå tekniska universitet eller ej.
Det digitala biblioteket är åtkomligt i sin helhet för universitetets studenter och anställda. För övriga kundgrupper är tillgänglighet begränsad utanför bibliotekslokalen.

Strävan

Universitetsbiblioteket är en del av Luleå tekniska universitet och verksamheten styrs mot universitetets vision nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Arbete för öppen vetenskap är ett av våra viktiga bidrag liksom det stöd som vi utgör för studenternas utveckling av  informationskunnighet och akademiskt skrivande. 

Biblioteket är en inspirerande miljö och mötesplats för alla våra besökare. Biblioteket är offentligt och öppet för alla som söker nya kunskaper. 

Biblioteket i Luleå

Biblioteket i Luleå genomgick under 2020 en större renovering och här finner du en miljö som både andas tradition och modernitet.  Rummet har behållit sin karaktär och med lekfullhet och finess förnyats. Helhetlig färgsättning med återanvändning av material har knutits ihop på ett smakfullt sätt. Platsbyggd inredning, både nytt och förnyelse av gammalt varvas med färdiga produkter. Belysningskonceptet bygger på variation, funktionalitet och bidrar stort till att förhöja upplevelsen av rummet. 

Här finns studiemiljöer för olika behov, miljöer som stödjer att läsa och skriva men också möjligheter att arbeta med både presentationsteknik och visualiseringar, i teorin och praktiken. Stöd för samarbete, möjlighet att arbeta ensam, tysta miljöer och miljöer med puls.

Byggnaden togs i bruk 1994 och har Hans Tirsén som arkitekt.
Ombyggnationen gjordes 2019-20, arkitektkontor A och D.
Specialsnickerierna, både anpassning av återbruk och nytillverkning, Sävar Snickeri.
Belysningslösningen framtaget av Designat Ljus Europa AB.  

Konst

Konst fyller en viktig funktion i det offentliga rummet och har tillåtits ta stor plats i det nya biblioteket. Två nya kollektioner beviljades från Statens konstråd i samband med renoveringen 2020 och placerades i fint samspel med sedan tidigare befintliga verk.
Urval och placering gjordes  av Åsa Bergdahl, konsulent vid Statens konstråd.
Teman som kopplar till både universitetets geografiska placering och den forskning som bedrivs har skapat en fin helhet, t ex gruvor, ursprungsbefolkning och arktiskt klimat.
Konsten är skapad av välrenommerade konstnärer som uttrycker och utmanar. Konstnärer som Katarina Pirak Sikku, Lars Pirak,  Hanna Kanto, Kenneth Mikko, Berto Marklund, Anna-Sofia Mååg, Margareta Renberg och Cajsa Holmstrand är några att nämna.

Bibliotekets historia