Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nordkalottsamlingen

Publicerad: 20 juni 2013

Litteratur om Nordkalotten är placerad på nedre plan. Där finns också de delar av Ragnar Lassinanttis samling som behandlar Nordkalotten. Övriga böcker från Lassinanttis boksamling finns i anslutning till bibliotekets olika samlingar.

All litteratur om Nordkalotten placeras i bibliotekets Nordkalottsamling. Denna samling består för närvarande av ca 8000 volymer inom alla ämnesområden och är en samling som fortsätter att växa. 

Till Nordkalottsamlingen förvärvas i första hand litteratur om Norrbotten och allmänt om Nordkalotten. Därutöver inköps litteratur om norra Finland och norra Norge, om Kolahalvön i Ryssland samt hela Barentsregionen.

Bland kända äldre reseskildringar som ingår i samlingen finns t ex :

  • Acerbi, Giuseppe: Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape. London 1802
  • Outhier, Reginaud: Journal d'un voyage au Nord en 1736 & 1737 Amsterdam 1746
  • Brooke, Arthur de Capell: A winter in Lapland and Sweden. London 1827
  • Skjöldebrand, Anders: Voyage pittoresque au Cap Nord. Stockholm 1801
  • La Motraye, Aubrey de: Voyages du ... en Europe, Asie & Afrique . 1727

Exempel på litteratur om och av Ragnar Lassinantti:

  • Lassinantti, Ragnar: S'oon valehtematon tosi: pakinoita ja puheita. 1979
  • Lassinantti, Ragnar: Synpunkter och skildringar. 1965. Även på finska.
  • Laukkanen, Markku: Nordkalottens gudfar. 1992. Även på finska.
  • Nordkalott : Ragnar Lassinanttis perspektiv. 1990.

Ragnar Lassinanttis bok-och konstsamling

Luleå universitetsbibliotek mottog hösten 1990 förre landshövdingen Ragnar Lassinanttis bok-och konstsamling

Vid sin bortgång 1985 överlämnade Ragnar Lassinantti samlingen till Föreningen Norden Norrbotten. Universitetet (då högskola) erhöll större delen av samlingen 1990 i form av en deposition. Den äldre Nordkalottlitteraturen har förvärvats genom köp från arvingarna.
April 2012 blev LTU formell ägare av samlingen och dessa överlämnades då av föreningen Norden.