Hoppa till innehållet
12:00 24 okt
Open Access week biblioteket
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Paneldiskussion om Open Access!

24 okt. 2016, 12:00 - 13:00
Luleå, Biblioteket (Vid runda fönstret, bredvid Aula Flex B1259)
Engelska
Publicerad: 18 oktober 2016

Välkommen till biblioteket på en paneldiskussion rörande Open Access på LTU. Nu har du en chans att ställa frågor kring Open Access, finansiärers riktlinjer och stöd som finns på LTU.

Årets tema för International Open Access Week är ”Open in Action” och uppmuntrar alla intressenter att delta i frågor kring Open Access (OA). Idag har många offentliga finansiärer en Open Access-publiceringspolicy som rekommenderar OA till forskning finansierad av deras medel. Många universitet har också en OA-publiceringspolicy.

LTU har en publiceringspolicy som rekommenderar att forskare publicerar i så kallade Gold OA tidskrifter och/eller parallellpublicerar (så kallade Green OA) en fulltext-version av publikationen i LTU:s publikationsdatabas. LTU:s policy kommer från Vetenskapsrådets förslag att alla publikationer som finansierats av deras medel ska publicera OA från år 2025. Andra svenska finansiärer rekommendera också OA, till exempel Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond.

Internationellt har OA-rörelsen styrs av Europeiska kommissionen och finansiären Horizon2020. Open Access bidrar till att öka synlighet och tillgänglighet till vetenskapliga resultat och även att främja demokratisk jämlikhet. Open Access tillåter utvecklingsländer, små institutioner och enskilda individer tillgång till aktuella forskningsresultat.

Dock, oavsett eventuell policy, är OA inte alltid det första valet för forskare.  Anledningar att inte välja en OA-tidskrift kan inkludera publiceringskostnaden och tvivel om kvalitet. Samtidigt är incitamentet att välja en väletablerad tidskrift med hög impact eller prestige stark. Forskare kan känna sig fångad mellan en publiceringspolicy å ena sidan och en önskan att välja en traditionell, icke OA-tidskrift å andra sidan.

Mer stöd behövs från alla och biblioteket vill delta i OA-diskussionen som rör LTU. Välkommen till en paneldiskussion rörande Open Access den 24 oktober kl. 12.00–13.00! Diskussionen sker på engelska.

 

Panelen består av:

Evelina Brännvall, PhD (Research Funding, Grants Office)

Prof. Johan Sandström (Business administration)

Prof. Johan Ingri (Applied geochemistry)

Prof. Lars Nyberg (Physiotherapy)

Nu har du en chans att ställa frågor kring OA, finansiärers riktlinjer och stöd som finns på LTU.
Välkomna!

Frågor? Kontakta Jacqueline.vigilanti@ltu.se

Mer information:

Open Access

LTU:s publiceringspolicy

Vetenskapsrådet

European Commission

 

Andra evenemang:

OpenAIRE webinars for Open Access Week

International Open Access Week