Publicera

Här hittar du bland annat information om universitetets publikationsdatabas, om hur du gör när du publicerar ditt examensarbete, din avhandling eller andra publikationer samt information om bibliometri, open access och om universitetets modell för publiceringsstöd.

Vårt uppdrag är att maximera forskningens synlighet och säkerställa kvalitetssäkrade data för LTU:s forskningsoutput. Vårt uppdrag är också att stödja forskare strategiskt och operativt.