Hoppa till innehållet
Bibliometri

Bibliometri

Bibliometri är forskning om vetenskaplig kommunikation och innebär kvantitativa analyser av vetenskaplig litteratur.

Vad är bibliometri?

Bibliometrin vilar på grundantagandet att den vetenskapliga litteraturen avspeglar forskningsaktiviteten. Centrala variabler i bibliometri är publikationer, författare, källmaterial och citeringar. Man kan exempelvis undersöka hur publiceringsverksamheten inom ett visst land, forskningsområde eller forskargrupp utvecklats. Majoriteten av de bibliometriska undersökningarna gäller citeringsanalyser, det vill säga den uppmärksamhet publikationerna fått i forskningslitteraturen.

Bibliometriska mått

  •     Antal publikationer
  •     Antal citeringar
  •     Antal citeringar per publikation

Det finns även mått som beskriver hur ofta en publikation i en viss tidskrift citerats.

Biblioteket erbjuder bibliometriska tjänster. Hör av dig till oss med din förfrågan.