Doktorsavhandlingar - biblioteket

Publicera avhandling

Avhandlingen ska först registreras i publikationsdatabasen DiVA. Tre veckor innan disputationen ska du spika din doktorsavhandling. Att spika sin doktorsavhandling är att offentliggöra den och ge alla möjlighet att i förväg läsa men också att opponera vid disputationen.

 

Att publicera licentiat- och doktorsavhandling
 

1. Elektronisk publicering i publikationsdatabasen
Senast åtta terminsveckor före disputationstillfället ska avhandlingen registreras i universitetets publikationsdatabas DiVA. Om du har publicerat någon artikel som ingår i avhandlingen så måste du kontrollera att den får läggas upp i fulltext. Kontakta förlaget om du är osäker.

Gör så här:

  • Registrera avhandlingen i publikationsdatabasen DiVA (ladda inte upp någon pdf-fil).
  • Biblioteket lägger in ISBN i DiVA-posten.
  • Du hämtar ISBN från DiVA och fyller i ISBN i beställningsformuläret nedan.
  • Printfabriken levererar pdf-filen till biblioteket.
  • Biblioteket laddar upp pdf-filen i DiVA.

2. Spikning av doktorsavhandlingen (ej licentiatavhandling)
Spikning görs senast tre veckor före disputationstillfället. Då spikas den fysiska avhandlingen upp i biblioteket. Detta kan göras antingen av dig, någon annan du utser eller av biblioteket.

I biblioteket finns avhandlingen, spik och hammare. Vi bjuder på en sötsak för att markera det speciella tillfället. Ta gärna med kollegor, familj och vänner. Några korta ord om avhandlingen av dig eller din handledare brukar uppskattas.

Kontakta biblioteket för överenskommelse om tid för spikning via formuläret nedan.