Registrera examensarbete

När ditt examensarbete är klart och godkänt ska det registreras i publikationsdatabasen. Du behöver ha ett omslag samt filen i PDF-format och eventuell film, musikfil eller annan bilaga tillgängligt.

Tänk på att du måste ha upphovsrätt eller upphovsmannens tillstånd om du använder en bild/film/musikfil i ditt arbete.

Du väljer själv om du vill publicera ditt examensarbete offentligt, dvs. om du vill göra det tillgängligt via Google och andra sökmotorer. Det är ett bra sätt att marknadsföra dina kunskaper och kompetenser.

När du har registrerat arbetet kommer den att kontrolleras av utbildningsadministratör och bibliotekarie innan den publiceras. Det är viktigt att du fyller i din e-postadress när du registrerar ditt examensarbete.
Detta för att du ska kunna få en bekräftelse när arbetet har registrerats och publicerats.