Publicera rapport

På Luleå tekniska universitet finns det möjlighet att publicera olika typer av rapporter. Rapporterna har ISSN-nummer och ISBN-nummer.

Som forskare kan du publicera i två rapportserier:

  • Teknisk rapport, ISSN: 1402-1536
  • Forskningsrapport, ISSN: 1402-1528

Det som publiceras i ovanstående rapportserier ska registreras med fulltext i publikationsdatabasen.

Du har även möjlighet att registrera och ladda upp andra rapporter i publikationsdatabasen, till exempel rapporter som har egendesignade omslag eller rapporter som tillhör andra serier. Sådana rapporter kan inte ingå i någon av de två ovanstående rapportserierna.

Så här publicerar du i en rapportserie:

Registrera rapporten i publikationsdatabasen och välj den rapportserie som rapporten ska ingå i. Kom ihåg att ladda upp fulltexten!

Biblioteket ordnar sedan omslag, titelsida och ISBN till din rapport. Vi kontaktar dig ifall vi behöver mer information.

Tänk på att du kan lägga till en öppen licens till din rapport. Det finns många olika typer av licenser, biblioteket rekommenderar exempelvis Creative Commons.

Publicera konferensproceedings

På Luleå tekniska universitet har du möjlighet att publicera och sprida konferensproceedings. Du kan även få ett ISBN-nummer till proceedings för universitetskonferenser.

Konferensproceedings har egna omslag och titelsidor. Proceedings bör inkludera innehållsförteckningar och sidnumrering, ange även redaktörer, organisations- och programkommittén och sponsorer om sådan information finns.

Proceedings ska registreras i publikationsdatabasen av en av konferensens redaktörer som är affilierad med Luleå tekniska universitet. Redaktör står som kontakt och ansvarar för proceedings. Det är viktigt att tillåtelse beviljas från externa författare för fulltextpublicering av deras bidrag.

Att publicera Konferensproceedings:

Biblioteket kan därefter lägga till ett ISBN till din rapport. Kom ihåg att ange:

  • Konferensen
  • Konferensproceedings titel
  • Om det ska tryckas eller enbart publiceras digitalt

När du har fått ISBN-nummer läggs det på omslaget eller titelsidan

Om det finns två ISBN-nummer ange vilken som är tryckt och vilken som är den pdf/elektroniska versionen av proceedings.

Bra att veta:

Konferensproceedings ska laddas upp som en fil. Om det finns appendixmaterial i andra format kan du ladda upp det tillsammans med proceedings.

Biblioteket uppmuntrar alla LTU-författare att även publicera enskilda konferensbidrag. Det är bra att ange sidnumrering som det står i proceedings.