Publicerings- och forskarstöd

Biblioteket stödjer forskare, medarbetare och ledning i publicerings- och forskningsfrågor. Det kan exempelvis röra sig om open access-frågor eller bibliometriska analyser.