Hoppa till innehållet
704055.jpg
Foto: Bert Persson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ragnar Lassinantti

Publicerad: 8 december 2014

Ragnar Lassinantti (1915-1985) var under åren 1957-1966 socialdemokratisk riksdagsman. Från 1966 till 1982 var han Norrbottens landshövding. Både under sin tid som riksdagsman och som landshövding verkade han oavbrutet för Norrbottens utveckling och för ett nära samarbete mellan länderna på Nordkalotten. Hans starka intresse för kultur- , utbildnings- och språkfrågorna på Nordkalotten framgår i den efterlämnade boksamlingen.

Lassinantti var under 1960-talet mycket engagerad i frågan om att bygga upp en högskola i Norrbotten och hösten 1970 utsågs Luleå, bland ett flertal konkurrerande städer, till lokaliseringsort för den nya tekniska högskolan. 
Han promoverades till hedersdoktor vid Högskolan i Luleå 1981.

Ragnar Lassinantti avled den 31 mars 1985.

Ragnar Lassinantti

Bok- och konstsamling

Högskolan i Luleå mottog hösten 1990 en boksamling i form av en deposition som katalogiserades och gjordes tillgänglig via biblioteket. 2012 blev universitetet formell ägare till samlingen. Samlingen består av ca 10 000 volymer, huvudsakligen litteratur i ämnena historia, samhällsvetenskap, geografi, litteraturvetenskap, konst, religion samt skönlitteratur. Litteraturen är inriktad på nordiska förhållanden och innehåller ca 2000 volymer om Nordkalotten, där litteratur om samer och laestadianismen ingår. Litteraturen är på svenska, samiska och finska. Böckerna registreras i nationalkatalogen Libris. Den största delen av samlingen är tillgänglig för hemlån, helt i folkbildaren Ragnar Lassinanttis anda.

Den litteratur som behandlar Nordkalotten är samlad och placerad i den så kallade Nordkalottsamlingen. Här finns verk både från Lassinanttis boksamling blandat med universitetsbibliotekets titlar. 

Exempel på litteratur om och av Ragnar Lassinantti:

  • Lassinantti, Ragnar: S'oon valehtematon tosi: pakinoita ja puheita. 1979
  • Lassinantti, Ragnar: Synpunkter och skildringar. 1965. Även på finska.
  • Laukkanen, Markku: Nordkalottens gudfar. 1992. Även på finska.
  • Nordkalott : Ragnar Lassinanttis perspektiv. 1990.

Konst bestående av bland annat verk av lokala konstnärer, äldre kartor och skulpturer ingår i samlingen som donerats till Luleå tekniska universitet.

Överlämning Lassinantti

Privatarkiv

I Ragnar Lassinanttis privatarkiv finns manus till hans tal, korrespondens, tidningsklipp, ljudband med radioprogram från 50 och 60-talen mm Arkivet har förtecknats och finns på universitetsbiblioteket i Luleå, tillgängligt för forskningsändamål.

Radioprogrammet Pohjoskalotti finns som ljudband i arkivet. Ljudbanden är även digitaliserade och kan avlyssnas via Nordkalottens kultur- och forskningscentrum.