Webbkurs informationskompetens

Självstudier i informationskompetens

Publicerad: 13 juni 2013

Här kan du på egen hand lära dig mer om att söka information, granska och värdera källor och att hantera referenser.

I bibliotekets grund i informationskompetens kan du hitta generell information om

  • informationssökning med fokus på planera sökning och sökord, sökteknik och dokumentera sökningen
  • granska och värdera med fokus på källkritik, vetenskaplig publicering, vetenskaplig artikel och värdera vetenskapliga artiklar
  • hantera referenser med fokus på referera, referensexempel, upphovsrätt och plagiat

Den innehåller även filmer kring hur man söker material i bibliotekets sökruta.

Varje avsnitt börjar med en introduktionsfilm och nyckelord. Sedan följer en text som avslutas med en sammanfattning av det viktigaste. Det finns även quizzar till varje avsnitt .