Hoppa till innehållet
Akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande

Att skriva akademiskt, oavsett ämnesområde, är en process som måste få ta tid och därför också kräver planering. Akademiskt skrivande är att planera sitt skrivande, ta reda på hur texten ska formuleras och struktureras samt vad varje del ska innehålla.

En akademisk text skiljer sig mycket från de texter som du skriver under gymnasiet. När du börjar på universitetet kommer du att läsa litteratur och lyssna till föreläsare som använder andra ord än du kanske är van vid. Ganska snart behöver du själv använda orden och begreppen för att kommunicera inom ditt ämnesområde, till exempel när du skriver en rapport eller en examination.

En del av akademiskt skrivande handlar om att strukturera texten enligt traditionen inom just ditt ämnesområde. Det är skillnad på hur man skriver och strukturerar en text mellan hälsovetenskap och teknikvetenskap. Du behöver också kritiskt granska och använda dig av olika källor och referera källorna på rätt sätt.

Ju mer du läser forskning och publikationer inom ditt ämnesområde, desto större förståelse får du för hur du kan formulera och strukturera ditt skrivande.

Skrivprocessen

Det kan hjälpa att dela in skrivandet i olika faser. Tänk på att det är viktigt att lägga tid på förberedelsefasen. Det underlättar resten av skrivprocessen.

Förbereda

 • Vad ska du göra? (vilken typ av arbete)
 • Vad är uppgiften?
 • Vad står det i studiehandledningen?
 • Vilken texttyp?
 • Vilka krav är det på den texttypen?
 • Vem ska läsa texten och i vilket sammanhang?
 • Sök och samla material (källkritik)

Strukturera

 • Vad ska texten innehålla?
 • Planera dispositionen
 • Vilka rubriker?

Formulera

 • Akademiskt språk och stil (till exempel skriva tydligt och opersonligt)
 • Omformulera och referera

Bearbeta

 • Se över strukturen och formuleringar
 • Besvarar texten rätt saker?
 • Korrekturläs

Handledning i skrivprocessen