Hoppa till innehållet
Foto: Linnéa Bergenudd

Att skriva akademiskt

Akademiskt skrivande, oavsett ämnesområde, har som syfte att kommunicera korrekt och saklig information till läsaren.

Varför
Akademiskt skrivande, oavsett ämnesområde, har som syfte att kommunicera korrekt och saklig information till läsaren. Anledningen är att forskning måste kunna beskrivas på ett sådan sätt så att den är pålitlig och upprepbar.

Vad
En akademisk text har därför andra krav på sig än många andra texter du skriver. Den är mer strukturerad och mer formell, men framför allt så måste den vara tydlig och ha en hög läsbarhet. Sikta därför inte på en avancerad och svårläst text, utan i stället på en text som är tydlig och lätt att läsa.

Hur
Att skriva akademiskt är en process som måste få ta tid och därför också kräver planering. Akademiskt skrivande är att planera sitt skrivande, ta reda på hur texten ska formuleras och struktureras samt vad varje del ska innehålla.