Hoppa till innehållet
Dekorativ bild

Skrivprocessen

Det kan hjälpa att dela in skrivandet i olika faser. Tänk på att det är viktigt att lägga tid på förberedelsefasen. Det underlättar resten av skrivprocessen. Tillsammans med andra kan du också jobba med respons.

Förbereda

 • Vad ska du göra? (vilken typ av arbete)
 • Vad är uppgiften?
 • Vad står det i studiehandledningen?
 • Vilken texttyp?
 • Vilka krav är det på den texttypen?
 • Vem ska läsa texten och i vilket sammanhang?
 • Sök och samla material (källkritik)

Strukturera

 • Vad ska texten innehålla?
 • Planera dispositionen
 • Vilka rubriker?

Formulera

 • Akademiskt språk och stil (till exempel skriva tydligt och opersonligt)
 • Omformulera och referera

Bearbeta

 • Se över strukturen och formuleringar
 • Besvarar texten rätt saker?
 • Korrekturläs

Respons

 • Arbeta med respons vid ett antal tillfällen under hela skrivprocessen, det vill säga inte bara i slutet när texten anses vara färdig.
 • Respons ska vara konstruktiv och konkret. Det handlar inte om att leta fel i texten man granskar.