Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Referera

En viktig del i akademiskt skrivande är att visa vilka källor man använt sig av. Detta gör man genom att göra noggranna källhänvisningar i den löpande texten och sedan redovisa källorna i en referenslista i slutet av arbetet.

Varför är det viktigt?

Det finns en upphovsrättslig aspekt att den som har skrivit originaltexten måste få erkännande för sitt arbete. Du kan på det här sättet visa vad du själv kommit fram till och visa att du har kännedom om forskningen inom ditt ämne. Läsaren kan kontrollera att du har tolkat informationen rätt, förstå vad för slags material du använt dig av och läsa mer vid intresse.

Genom noggrann källhänvisning undviker du också att misstänkas för plagiering.

Källhänvisa i text

Du kan källhänvisa i text genom att göra ett referat eller ett citat. Ett referat är en kort sammanfattning av någon annans idé, teori, fakta etc. som du skriver med egna ord. I samband med referatet måste alltid författarens namn och källans publiceringsår anges.
Exempel på ett referat

Du kan också källhänvisa genom att göra ett citat, vilket är en ordagrann återgivelse av någon annans text. Precis som vid referat krävs det tydliga källhänvisningar med författarens namn och källans publiceringsår. Vid citat anger man även det eller de sidnummer varifrån citatet hämtats.
Exempel på ett citat

Allmän kunskap som många människor kan tänkas känna till behöver man inte göra källhänvisningar till.