Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Referera

En viktig del i akademiskt skrivande är att visa vilka källor som du använt dig av genom att göra noggranna källhänvisningar i den löpande texten och sedan redovisa källorna i en referenslista i slutet av arbetet.

Varför är det viktigt?

Det finns en upphovsrättslig aspekt att den som har skrivit originaltexten måste få erkännande för sitt arbete. Du kan på det här sättet visa vad du själv kommit fram till och visa att du har kännedom om forskningen inom ditt ämne. Läsaren kan kontrollera att du har tolkat informationen rätt, förstå vad för slags material du använt och läsa mer om han/hon är intresserad.

Genom noggrann källhänvisning undviker du också att misstänkas för plagiering.

Källhänvisa i text

Du kan källhänvisa i texten genom att göra ett referat eller ett citat. Ett referat är en kort sammanfattning av någon annas idé, teori, fakta mm som du skriver med egna ord. I samband med referatet måste du alltid ange upphovsmannens namn och källans publiceringsår.
Exempel på ett referat

Du kan också källhänvisa genom att göra ett citat. Ett citat är en ordagrann återgivelse av någon annans text. Precis som vid referat krävs det även vid citat tydliga källhänvisningar med författarens namn och årtal. Vid citat anger man även sidnummer som citatet kommer ifrån.
Exempel på ett citat

Allmän kunskap som många människor kan tänkas känna till behöver man inte göra källhänvisningar till.