Hoppa till innehållet
Referera

Referera

När du skriver akademisk ska du redovisa vilka källor du använt dig av. Det gör du genom att källhänvisa i den löpande texten och sedan redovisa källorna i en referenslista i slutet av arbetet.

Varför är det viktigt?

Enligt upphovsrätten ska alltid den som skrivit originaltexten få erkännande för sitt arbete, därför måste du alltid källhänvisa i din text. Genom noggrann källhänvisning undviker du också att misstänkas för plagiering. Den som läser ditt arbete ska kunna kontrollera att du har tolkat källan rätt, och kunna läsa materialet som du har använt i sin helhet. Allmän kunskap som många människor känner till behöver du inte källhänvisa till.

Källhänvisa i text

När du källhänvisar delar du in din text i olika stycken. I varje nytt stycke ska du källhänvisa även om källan finns i stycket ovanför och du redan har gjort källhänvisning där. Du kan källhänvisa i din text genom att göra ett referat eller ett citat. Om ett citat bara består av några ord eller få meningar, ska det stå inom citattecken i löpande text. Om citatet däremot är längre än 40 ord eller tre rader görs ett blockcitat. Blockcitatet ska vara ett fristående stycke och inte ligga i löpande text. Det har inga citattecken och markeras med vänster indrag.

Referat

Ett referat är en kort sammanfattning av någon annans idé, teori, fakta med mera som du skriver om med egna ord. I samband med referatet måste alltid författarens namn och källans publiceringsår anges. Exempel:

Enligt Hjern (2012) uppger utomeuropeiska immigranter att de lider av hälsoproblem tre till fyra gånger mer än svenskfödda, samtidigt har de immigranter som kommer som asylsökande och papperslösa begränsad tillgång till den svenska vården.

eller

Utomeuropeiska immigranter lider av hälsoproblem tre till fyra gånger mer än svenskfödda, samtidigt har de immigranter som kommer som asylsökande och papperslösa begränsad tillgång till den svenska vården (Hjern, 2012).

Citat

Du kan också källhänvisa genom att göra ett citat, vilket är en ordagrann återgivning av någon annans text. Precis som vid referat krävs tydliga källhänvisningar med författarens namn och källans publiceringsår. Vid citat anger du också källans sidnummer. Exempel:

Citat i löpande text:
Hjern (2012) menar att "integration into Swedish society is important to the health of those who come to settle in Sweden" (s. 257).

Blockcitat:
Integration into Swedish society is important to the health of those who come to settle in Sweden. This is shown by comparisons between the health of those who have immigrated to Sweden and that of their children who were born in Sweden. Analyses of the ULF surveys provide a fairly consistent picture: the health status and the social situation of Swedish-born children of immigrants are cleary better than that of their foreign-born parents. (Hjern, 2012, s. 257)

 

Källa: Hjern, A. (2012). Migration and public health. Scandinavian Journal of Public Health, 66(9), 255–267. doi:10.1177/1403494812459619