Sökverkstad biblioteket

Handledning - drop-in

I bibliotekets drop-in får du handledning måndag–fredag 10–17.
Lokal: Universitetsbiblioteket Luleå (B1118, bredvid biblioteksfiket)

Du får handledning i att söka relevant information till din uppsats, ditt examensarbete eller annat projektarbete.  Vi handleder dig i att hitta sökord, välja databaser, söka i databaserna, skriva och tolka referenser samt att kvalitetsbedöma artiklar och böcker.

Kom förbi biblioteket för handledning i att komma igång eller att komma vidare.

Avvikande öppettider under helgdagar och sommar. Se sidan för öppettider.