Hoppa till innehållet
Presentera

Presentera

En bra presentation eller muntlig redovisning kräver planering och förberedelser. Universitetsiblioteket erbjuder resurser och handledning i presentationsteknik och retorik för att hjälpa dig att nå dina mål.

Att presentera information tydligt och effektfullt är en viktig färdighet som efterfrågas i många sammanhang såväl i studier som i arbetslivet. Muntlig framställning ingår i flera kurser och inom många ämnen när du studerar på universitetet. Det kan handla om individuella redovisningar eller gruppredovisningar, examinationsuppgifter men även att kursens slutexamination består av en muntlig tentamen.

Att prata inför en grupp eller att spela in sig själv när man ska presentera information framkallar nervositet för många av oss och precis som akademiskt skrivande är muntligt framställande något som kräver träning och förberedelse. 

Till skillnad från akademiskt skrivande, där omfattningen ofta anges i antal sidor eller ord, kan det var svårt att förstå omfattningen på en presentation. Som tumregel kan du tänka att talhastigheten i snitt är cirka 150 ord/minut. 

Oavsett om du väljer att använda dig av ett fullständigt manus eller stödord är det viktigt att öva på din presentation eller din muntliga framställning för att få en uppfattning om hur lång tid det tar att presentera ditt innehåll. Inför en muntlig tentamen kan det vara bra att spela in dig själv när du svarar på övningsfrågor men även rimliga uppföljningsfrågor.

Att tänka på när du planerar och genomför din presentation

 

Målgrupp

Vem presenterar du för och vad är målet med din presentation? Vilka förkunskaper har åhörarna om ämnet och vad förväntar de sig? Vad ska lyssnaren få med sig från din presentation? 

Syfte

Syftet styr hur du utformar och framför din presentationen. Det kan vara att informera, lära ut, underhålla, övertyga eller dela kunskap. Tänk på vad du vill uppnå med din presentation. Vad är din viktigaste poäng eller ditt huvudargument? Hur skulle du kort sammanfatta syftet med din presentation?

Omfattning och format

Längden på presentationen och formatet utgör viktiga ramar när du planerar och strukturerar ditt innehåll. Tänk på hur lång din presentation ska vara. Har du några specifika anvisningar eller en uppgiftsbeskrivning att förhålla dig till? Ska presentationen framföras live, digitalt eller ska den spelas in? Hur disponerar du tiden på bästa sätt?

Innehåll

Börja med att sammanfatta ditt budskap så tydligt som möjligt med så få ord som möjligt och lägg sedan till innehållet som behövs för att framföra budskapet. Finns det begrepp, exempel eller innehåll som måste finnas med?

Struktur

Utifrån det tänkta innehållet skapar du en tydlig struktur med rubriker och underrubriker. Här kan du tänka på hur de olika delarna av innehållet kopplas till varandra. Finns det en tydlig röd tråd och vad krävs i övergången från en del av innehållet till nästa del? Har din presentation en inledning som väcker intresse? Har du ett tydligt avslut som lämnar avtryck?

Framförande 

Utifrån formatet på din presentation finns det olika saker att ta hänsyn till. Om du använder ett bildspel finns det enkla och tydliga riktlinjer för hur du skapar bilder som kompletterar din muntliga framställning. När det kommer till det muntliga framförandet så påverkar ditt röstläge och ditt engagemang åhörarnas upplevelse. Om du använder ett manus är det viktigt att du tränar ordentligt så att upplevelsen blir att du pratar naturligt. Tänk på att talspråk och skriftspråk skiljer sig åt så se därför till att ditt manus inte har alltför formella formuleringar. Även kroppsspråket är viktigt oavsett om du presenterar inför en publik eller digitalt. Det kan vara bra att spela in dig själv för att förstå hur du pratar och rör dig under en presentation. 


Handledning i presentationsteknik

Studenter kan boka handledning i presentationsteknik 30min.