Hoppa till innehållet
Dekorativ bild Foto: Fotograf: Linnéa Bergenudd

Presentera

En bra presentation eller muntlig redovisning kräver planering och förberedelser. Universitetsbiblioteket erbjuder resurser och handledning i presentationsteknik och retorik för att hjälpa dig att nå dina mål.

Att presentera information tydligt och effektfullt är en viktig färdighet som efterfrågas i många sammanhang såväl i studier som i arbetslivet. Muntlig framställning ingår i flera kurser och inom många ämnen när du studerar på universitetet. Det kan handla om individuella redovisningar eller gruppredovisningar, examinationsuppgifter men även att kursens slutexamination består av en muntlig tentamen.

Att prata inför en grupp eller att spela in sig själv när man ska presentera information framkallar nervositet för många av oss och precis som akademiskt skrivande är muntligt framställande något som kräver träning och förberedelse. 

Till skillnad från akademiskt skrivande, där omfattningen ofta anges i antal sidor eller ord, kan det var svårt att förstå omfattningen på en presentation. Som tumregel kan du tänka att talhastigheten i snitt är cirka 150 ord/minut. 

Oavsett om du väljer att använda dig av ett fullständigt manus eller stödord är det viktigt att öva på din presentation eller din muntliga framställning för att få en uppfattning om hur lång tid det tar att presentera ditt innehåll. Inför en muntlig tentamen kan det vara bra att spela in dig själv när du svarar på övningsfrågor men även rimliga uppföljningsfrågor.


Handledning i presentationsteknik

Studenter och doktorander kan boka handledning i presentationsteknik i 30 minuter.
Hos oss kan du:

  • Få handledning i att planera och strukturera din presentation
  • Få återkoppling på en presentation du förbereder
  • Få handledning kring hur man skapar en tydlig och klar Powerpoint.
För att handledningstillfället ska bli så bra som möjligt så är det viktigt att vi på förhand bestämmer vad vi ska titta närmare på. 
Kontakta universitetsbiblioteket nedan och beskriv vad kring presentationsteknik som du önskar handledning i.