Hoppa till innehållet

Hur får du använda bilder?

Du behöver upphovspersonens tillstånd för att använda hens bildmaterial.

 
Du behöver upphovspersonens tillstånd om du vill:
  • Använda hens bilder, fotografier eller illustrationer
  • Förändra bildmaterialet
  • Sprida bildmaterialet
Detta gäller också om du använder bildmaterial som någon annan, utan tillstånd, lagt ut på webben.
 
Förutom upphovspersonens tillstånd behöver du även tydligt visa vem som är upphovsperson till bildmaterial genom att ange källan.
 
Tänk på att studenters examensarbeten publiceras öppet och att du behöver upphovspersonens tillstånd om du använder hens bildmaterial i ditt examensarbete.
 

Bonus Copyright Access

Bonus Copyright Access-avtalet ger lärare och studenter viss rätt att använda bildmaterial som är upphovsrättsligt skyddat i undervisningssyfte. 
Läs mer i Bonus Copyright Access-avtalet. 
 

Licenser

Upphovspersonen visar ibland genom licenser hur bildmaterial på webben får användas, förändras och spridas. 
Creative Commons-licenser (CC) är ett exempel på en sådan licens. 
 

Bilder du kan använda

Det finns bilddatabaser där du får använda bilder utan upphovspersonens tillstånd. 
Det är olika licensvillkor för hur dessa bilder får användas. 
Generellt för licenser är att upphovspersonen alltid ska anges. 
Läs mer om licensvillkoren i bilddatabaserna.
Nedan några exempel på bilddatabaser med fria bilder.