Hoppa till innehållet

Vad är plagiering?

Att plagiera är om du till exempel tar fakta, idéer eller bilder från någon annans publicerade eller opublicerade arbete och använder i dina egna arbeten utan att ange källan.

Om du använder dig av någon annans arbete ska det tydligt framgå vem som är upphovsperson till verket.
 
Plagiering kan ske på olika sätt. 
Till exempel att du:
  • Använder fakta, idéer, teorier, metoder eller data från någon annans arbete utan att ange källan
  • Kopierar bilder, diagram, tabeller, musik, delar ut datorprogram med mera utan att ange källan och utan upphovspersonens tillstånd
  • Citerar eller refererar utan att ange källan
  • Skriver en text som bygger mer på andra källor än på dina egna kommentarer och reflektioner
  • Lämnar in ett arbete som ditt eget, men som egentligen är utformat av någon annan
 
Luleå tekniska universitet använder sig av ett verktyg som gör det möjligt att kontrollera studenters texter och arbeten. 
Plagierar du bryter du mot upphovsrättslagen och det kan bli ett disciplinärende.