Hoppa till innehållet

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrättslagen skyddar litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten uppstår automatiskt när ett verk skapas.

Upphovsrätten är en lag (SFS 1960:729) som skyddar litterära och konstnärliga verk. När upphovspersonen skapar ett verk uppstår upphovsrätten automatiskt. Det betyder att upphovspersonen har rätt att bestämma om, hur och när verket får användas eller spridas.

Ett verk kan vara både tryckt och icke tryckt material, till exempel:
  • Böcker
  • Artiklar
  • Bilder, fotografier och illustrationer
  • Kartor
  • Tal
  • Musikaliskt verk
  • Sceniskt verk
  • Film
  • Datorprogram

Ideella och ekonomiska rättigheter

Upphovsrätten innebär att upphovspersonen har både ideella och ekonomiska rättigheter till sitt verk.
 
De ideella rättigheterna innebär bland annat att upphovspersonen har rätt att bli namngiven när verket används. Den ideella rätten behålls alltid av upphovspersonen.
 
De ekonomiska rättigheterna innebär att upphovspersonen ska få ersättning för sitt arbete. Upphovspersonen har exklusiv rätt att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av verket och att göra verket tillgängligt för allmänheten. De ekonomiska rättigheterna till sitt verk kan emellertid upphovspersonen sälja eller avtala bort. Till exempel kan upphovspersonen överlåta, mot ersättning, rättigheterna till en bok till ett förlag.
 
I Sverige gäller upphovsrätten under upphovspersonens livstid och därefter under 70 år.