Hoppa till innehållet

Vad får du dela och kopiera?

Bonus Copyright Access-avtalet reglerar vilka kopieringsregler som gäller för lärare och studenter på högskola och universitet. Avtalet ger lärare och studenter viss rätt att kopiera och dela material som är upphovsrättsligt skyddat i undervisningssyfte.

Avtalet omfattar analog och digital kopiering.
Det gäller när du vill:
  • Ladda ner
  • Fota av
  • Skanna
  • Skriva ut
  • Kopiera i kopiator
  • Använda i digitala presentationer
  • Visa med projektor eller på skärm
  • Dela ut papperskopior
  • Spara kopierat upphovsrättsskyddat material digitalt, till exempel på lärosätets slutna nätverk, på USB etcetera
  • Dela kopierat upphovsrättsskyddat material på lärosätets slutna nätverk, via mejl etcetera
(Bonus Copyright Access, 2020)
 
Använder du kopierat material behöver du tydligt visa vem som är upphovsperson genom att ange källan.
 
Det finns begränsningar i vad och hur mycket du får dela och kopiera. 
Läs mer i Bonus Copyright Access-avtalet.