Språkverkstad biblioteket

Språkverkstad

Publicerad: 10 september 2015

Språklärare handleder studenter i skrivmetodik, muntliga presentationer och studieteknik.

Vad kan du få hjälp med?
Språklärare ger dig handledning i svenska eller engelska inom:

 • Skrivmetodik, exempelvis:
  Skrivprocessen
  Strukturera texten
  Bearbeta texten
  Språk och stil
 • Muntlig presentation
 • Övergripande studieteknik

Vad innebär handledning?
Vi arbetar utifrån konceptet hjälp till självhjälp där du tar ansvar för ditt eget lärande och dina egna studier.
Du arbetar tillsammans med en språklärare och ni går igenom dina frågor och funderingar kring din text eller presentation.
Ni pratar om förbättringar som du sedan arbetar vidare med på egen hand.
Du väljer själv vilka förändringar du vill göra i din text eller presentation.
Sluttexten eller presentationen är alltid ett resultat av din egen arbetsinsats.

Vad gäller för handledningspasset?
Detta stöd vänder sig i första hand till studenter på grundnivå (ej mastersstudenter eller doktorander).
Ett handledningstillfälle är 30 minuter långt och kan bokas måndag-fredag.
Du kan boka maximalt 3 handledningstillfällen för ett arbete.
Totalt kan du boka maximalt 6 handledningstillfällen under en termin.
Handledning sker på plats i Wallenberg (B1180) på Campus LTU eller via distansverktyget Zoom.
Vi har ingen drop-in utan endast bokade handledningspass.
Boka handledning via formuläret nedan.