Allmänna databaser

Databaser

Universitetet erbjuder sökmöjlighet i nära 100 databaser, e-böcker, e-tidskrifter, referensdatabaser samt fakta. Många databaser innehåller material i fulltext. På Luleå tekniska universitet kommer du åt innehållet i databaserna automatiskt men om du befinner dig på annat håll måste du logga in med din LTU-användare.

Alla databaser

Populära databaser

Svenska resurser

Avhandlingar och uppsatser

Användarvillkor för e-resurser