Hoppa till innehållet
Foto: Linnéa Bergenudd

Databaser

Genom universitetsbiblioteket finns tillgång till ett stort antal databaser där du bland annat hittar böcker, tidskrifter, artiklar, noter och ljudfiler, ofta i fulltext. Några databaser innehåller referenser till var du kan hitta fulltexten.

När du befinner dig på Luleå tekniska universitet kommer du åt allt innehåll i databaserna automatiskt men om du befinner dig på annat håll måste du gå in i databasen via bibliotekets webb och logga in med din LTU-användare. LTU-användare har du om du är student eller anställd på Luleå tekniska universitet. Om du inte har en LTU-användare har du en mer begränsad tillgång, se faktaruta.

Bibliotekets sökruta

I bibliotekets sökruta söker du i de flesta databaser och tidskrifter som är tillgängliga via LTU. Kom ihåg att logga in med din LTU-användare för att få full tillgång.
Här kan du även hitta öppna resurser. 
Denna symbol i träfflistan anger att pubikationen finns öppet tillgänglig. 

Alla databaser

Här hittar du en lista över alla databaser tillgängliga via LTU. 
Listan är i bokstavsordning. Om du vill se databaserna ämnesvis, väljer du ämne i menyn "Select subject area".
En del av databaserna är märkta med en grön nyckel, dessa är fria databaser som alla alltid kommer åt.

Information om användning

Populära databaser
 

Svenska databaser

Nedan listas ett urval av svenska databaser och resurser

Öppet tillgängliga vetenskapliga databaser

Ett urval av databaser med öppet tillgängliga vetenskapliga forskningsresultat i form av e-böcker, artiklar med mera som är tillgängliga att läsa i fulltext för alla användare.

Öppna digitala arkiv 

I öppna digitala arkiv kan man få tag i fulltexter av vetenskapliga artiklar även om artikeln i sig inte är publicerad med öppen tillgång. En del förlag tillåter nämligen att forskaren arkiverar sin artikel på det sättet, så kallad parallellpublicering. När du hittar en fulltextartikel i ett öppet arkiv måste du vara uppmärksam på vilken version som finns tillgänglig, det är inte alltid den sakkunniggranskade versionen som ligger i arkivet. 

Nedan kan du se ett urval av öppna digitala arkiv för vetenskapliga publikationer.