Hoppa till innehållet
Boka handledning

Boka handledning - informationssökning

Bibliotekarier och pedagoger handleder i informationssökning och referenshantering på plats i biblioteket eller via digitala kommunikationsverktyg (till exempel Zoom).

Vad kan du få hjälp med?

-välja och söka i databaser
-avgränsa sökningen
-sökteknik och sökord
-referenshantering

Vad innebär handledningen?

Vi arbetar utifrån konceptet hjälp till självhjälp.
Du arbetar tillsammans med en bibliotekarier eller pedagog och ni går igenom dina frågor kring din sök- eller referensuppgift. Ni pratar om olika sätt att förbättra söktekniken och utveckla din sökstrategi.
Du väljer själv vilka sätt och verktyg du använder för att komma vidare och genomföra din uppgift.

Vad gäller för handledningspasset?

Detta stöd vänder sig till studenter, doktorander och forskare som behöver komma vidare i sin sök- eller referensuppgift.
Innan handledningen och för att komma igång använder du dig material på bibliotekswebben: Söka, Söktips, Ämnesguider, Skriva och Självstudier i informationskompetens.
Ett handledningstillfälle är max 45 min och kan bokas måndag–fredag. Handledningen kan ske på plats i biblioteket eller via distansverktyg.

Boka handledningen i god tid!
Kom förberedd!

Ta med dig din sökhistorik och var beredd på att använda datorn eller dela din skärm för att visa din sökväg.
Du utför sökningar och rättar referenser själv utifrån hjälpmedel och handledning.