Hoppa till innehållet
Hur ska jag söka?

Boka handledning - akademiskt skrivande

Språklärare handleder studenter i skrivmetodik, muntliga presentationer och studieteknik.

Vad kan du få handledning i?
Handledning på svenska eller engelska inom:
- Skrivmetodik, exempelvis:
Skrivprocessen
Strukturera texten
Bearbeta texten
Språk och stil
- Muntlig presentation
- Övergripande studieteknik

Vad innebär handledning?
Vi arbetar utifrån konceptet hjälp till självhjälp där du tar ansvar för ditt eget lärande och dina egna studier.
Du arbetar tillsammans med en språklärare och ni går igenom dina frågor och funderingar kring ditt textavsnitt (ej hela arbeten) eller presentation.
Ni pratar om förbättringar som du sedan arbetar vidare med på egen hand.
Du väljer själv vilka förändringar du vill göra i din text eller presentation.
Sluttexten eller presentationen är alltid ett resultat av din egen arbetsinsats.
Du ansvarar själv för att korrekturläsa och gå igenom hela ditt arbete.

Du behöver förbereda dig INNAN du bokar handledning
För att komma vidare med ditt arbete använder du dig av material på bibliotekswebben: Skriva, Akademiskt skrivande, Riktlinjer och verktyg, Guider och mallar, Referera.
Det finns även användbara länkar längre ner på denna sida.

Vad gäller för handledningspasset?
Detta stöd vänder sig i första hand till studenter på grundnivå (ej mastersstudenter eller doktorander).

Du har förberett dig inför passet och har tagit del av material på bibliotekswebben för att komma vidare med ditt arbete.

Ett handledningstillfälle är 30 minuter långt och kan bokas måndag-fredag.
Du kan boka maximalt 3 handledningstillfällen för ett arbete.
Totalt kan du boka maximalt 6 handledningstillfällen under en termin.
Vi har ingen drop-in utan endast bokade handledningspass.

Vid handledning av text tar du med en pappersutskrift på textavsnittet det gäller.

Boka handledningen i god tid!
Tänk på att avboka eller omboka tiden om du får förhinder.