Hoppa till innehållet
Kurslitteratur

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är viktig för dina studieresultat!

Se till att du har tillgång till den i samband med kursstart oavsett om du köper, lånar i biblioteket eller behöver inläst litteratur. Kolla alltid om boken finns som e-bok.

Hitta din kurslitteratur

I kursplanerna ser du vilken kurslitteratur du behöver.

Låna

Du söker kursböcker i bibliotekets sökruta. Klicka på titeln för att se om boken är tillgänglig.
Om boken är tillgänglig, hämtar du den på hyllan och lånar i vår låneautomat.
Om boken är utlånad kan du reservera den genom att klicka på Låna/Reservera.
Lånetiden är 14 dagar för kursböcker.
Biblioteket har ett antal exemplar av varje kursbok.

E-böcker

Kurslitteraturen kan man ibland hitta i fulltext via bibliotekets sökruta och den kan läsas gratis av många studenter samtidigt. Sök under fliken "Böcker och e-böcker". Klicka på titeln så hittar du en länk till e-boken. För att komma åt den, loggar du in med din LTU-användare.

Köp

Kompendier - genom läraren får du information om kompendier.
Kursböcker - köp via bokhandel eller via webben

 

Talböcker

Student med funktionsvariation har rätt att få kurslitteratur inläst.