Hoppa till innehållet
Hur hittar jag sökord?

Hur hittar jag sökord?

Att hitta sökord är bland det svåraste när du ska söka efter material, men också det viktigaste. Utgå från din frågeställning och plocka ut nyckelord som sammanfattar hela din sökfråga, och använd dem när du söker i databaserna.

Planera sökningen

Att planera sökningen sparar tid och gör det enklare när du sedan ska redovisa hur du gått tillväga när du sökt material till ditt arbete. Börja med att analysera och definiera din sökfråga genom att ta ställning till:

  • Varför du söker information, vill du ha en överblick eller fördjupning?
  • Vilket typ av material behöver du? Böcker, vetenskapliga artiklar, lagar eller statistik?
  • Hur mycket material behöver du?
  • Hur gammalt får materialet vara?
  • Behöver du vetenskapligt material?

Välj sökord

Utgå från din frågeställning och plocka ut nyckelord som sammanfattar hela din sökfråga. Du behöver också fundera på om du kan använda synonymer, övergripande termer eller mer specifika termer i din sökning. Kom ihåg att vetenskapligt material oftast är skrivet på engelska, därför behöver du också söka på engelska för att hitta det. För att hitta bra sökord behöver du lära dig mer om ditt ämne. Ta hjälp av kurslitteratur, föreläsningar, webb och uppslagsverk. 

Ämnesord

Om du redan har hittat en intressant vetenskaplig artikel som du vill använda i ditt arbete, kan du utgå från den för att hitta fler artiklar inom samma ämne. Detta kallas för att man använder sig av en guldstandard när man söker. Titta i databasen för att se vilka ämnesord som beskriver artikeln, och använd sedan dessa i din sökning.

Kontrollerade ämnesord

I vissa databaser kan man använda en ämnesordlista med kontrollerade ämnesord när man söker. Med kontrollerade ämnesord menas att man bestämt vilket ord som ska användas för att beskriva ett visst begrepp. Dessa termer används sedan för att tagga vetenskapliga artiklar och annat material i databaserna. Ämnesordlistor kan ha olika namn och innehålla olika kontrollerade ämnesord beroende på vilken databas du använder. Oftast hittar du ämnesordlistor under rubriker som thesaurus, subject headings, keywords eller index.