Hitta sökord

Hur hittar jag sökord?

Att hitta bra sökord är bland det viktigaste och svåraste när du ska göra en sökning. Utgå från din sökfråga och plocka ut nyckelord, ord som sammanfattar hela sökfrågan. Det är de orden du sedan använder vid sökning i databaser.

Avgränsa ditt ämne

Börja med att planera din sökning. Det innebär att du behöver analysera och definiera din sökfråga. Här är exempel på vad du måste ta ställning till:

  • Varför söker du informationen? Vill du ha en överblick eller fördjupning?
  • Vilken typ av material vill du hitta? Böcker, artiklar, lagar, styrdokument, statistik ...?
  • Hur mycket material behöver du?
  • Hur gammalt får materialet vara?
  • Behöver du vetenskapligt material?
  • Är det några speciella geografiska områden som är av intresse?
  • Vilket/vilka språk vill du att materialet ska vara skrivet på?

Du kan ofta lägga på filter för dessa saker när du söker i databaser, till exempel avgränsa dig till ett visst språk eller publiceringsdatum.

Välj sökord

När du har ditt ämne klart för dig är det dags att börja välja ut sökord. För att hitta bra sökord som du kan använda i en sökning behöver du ha en grundläggande kunskap om ditt ämne. Ta hjälp av uppslagsverk, webben, kurslitteratur och lärare för att identifiera ord och begrepp som är vanligt förekommande.

Det kan också vara bra att fundera ut synonymer, förkortningar, övergripande och mer specifika termer som du kan använda vid sökningen.

Översätt till engelska

I många fall är det bra att översätta sökorden till engelska. Mycket material är skrivet på engelska och därför behöver du även söka på engelska för att hitta det.

Ämnesord

Har du hittat en bra artikel? Titta i databasen och se vilka ämnesord som beskriver den artikeln. Sedan kan du prova att använda dig av de orden i din sökning.