Tidskrift

Hur vet jag att det är en vetenskaplig artikel?

När du skriver examensarbete eller uppsats på universitetet brukar vetenskapliga artiklar vara de viktigaste källorna du använder dig av. Därför behöver du veta hur man avgör om en artikel är vetenskaplig eller inte.

Kännetecken för en vetenskaplig artikel

 • Vetenskapliga artiklar publiceras framför allt i vetenskapliga tidskrifter eller i konferensrapporter, proceedings (se nedan vad som utmärker en vetenskaplig tidskrift)
 • En vetenskaplig artikel ska vara granskad, peer reviewed, av andra forskare. Ibland framgår det i artikeln att den är granskad. Annars kan man söka fram tidskriftens hemsida för att hitta information om granskning
 • Du kan också se att artikeln är granskad genom att det står vilket datum den mottogs och vilket datum den blev accepterad, t.ex:
  Received 10 August 2016
  Accepted 14 October 2016
 • Artikeln ska vara skriven av forskaren själv
 • Författarens institutionsadress eller annan tillhörighet anges tydligt
 • Artikeln vänder sig till andra forskare
 • Artikeln är oftast uppbyggd efter modellen IMRaD: introduktion, metod, resultat, analys och diskussion, eller på liknande sätt. Man ska kunna följa hela forskningsprocessen för att kontrollera hur forskaren har kommit fram till sitt resultat
 • Innehåller referenser i texten samt en referenslista i slutet
 • Språket är vetenskapligt och terminologin vedertagen för ämnet
 • Artikeln är längre än några få sidor
 • Oftast skriven på engelska

Kännetecknen för en vetenskaplig tidskrift

 • Titeln innehåller ofta "International", "Journal", "Transactions", "Proceedings" eller "Quarterly"
 • Den har ett seriöst yttre och innehåller sällan reklam
 • Den har ofta löpande sidnumrering där nummer 2 i en volym kan börja på sidan 123 om nummer 1 slutade på sidan 122
 • Det finns en författarvägledning som anger hur artiklarna och referenserna ska utformas
 • Målgruppen är akademisk
 • Ges ut av akademiskt förlag eller universitet

Läs på tidskriftens hemsida för att hitta information om tidskriftens målgrupp, syfte och eventuell granskning. Tänk på att allt innehåll i en vetenskaplig tidskrift inte är vetenskapligt granskat. Tidskrifterna innehåller även t.ex. ledare, bokrecensioner och nyheter från forskningsvärlden.

Peer reviewed

När du söker i databaser kan du ofta begränsa din sökning till att bara söka bland vetenskapliga tidskrifter genom att välja peer reviewed eller peer reviewed journals. Även om du gör det måste du granska artikeln själv för att se att det verkligen är en vetenskaplig artikel.