Hoppa till innehållet
Tidskrift

Hur vet jag att det är en vetenskaplig artikel?

Publicerad: 16 augusti 2016

När du skriver uppsats eller examensarbete på universitetetsnivå brukar vetenskapliga artiklar vara de viktigaste källorna. Därför behöver du veta hur du kan avgöra om en artikel är vetenskaplig eller inte.

Kännetecken för en vetenskaplig artikel

 • Vetenskapliga artiklar publiceras framför allt i vetenskapliga tidskrifter eller i konferensrapporter, så kallade proceedings.
 • En vetenskaplig artikel ska vara granskad, peer reviewed, av andra forskare. Ibland framgår det i artikeln att den är granskad. Annars kan man söka fram tidskriftens hemsida för att hitta information om granskning.
 • Du kan också se att artikeln är granskad genom att det står vilket datum den mottogs och vilket datum den blev accepterad, till exempel:
  Received 10 August 2016
  Accepted 14 October 2016
 • Den är skriven av forskaren själv.
 • Författarens institutionsadress eller annan tillhörighet anges tydligt.
 • Den vänder sig till andra forskare.
 • Den är oftast uppbyggd efter modellen IMRaD: introduktion, metod, resultat, sammanfattning och diskussion, eller på liknande sätt. Man ska kunna följa hela forskningsprocessen för att kontrollera hur forskaren har kommit fram till sitt resultat.
 • Den innehåller referenser i texten samt en referenslista i slutet.
 • Språket är vetenskapligt och terminologin vedertagen för ämnet.
 • Den är längre än några få sidor.
 • Den är oftast skriven på engelska.

Kännetecken för en vetenskaplig tidskrift

 • Titeln innehåller ofta ord som "International", "Journal", "Transactions", "Proceedings" eller "Quarterly".
 • Den har ett seriöst yttre och innehåller sällan reklam.
 • Den har ofta löpande sidnumrering där nummer 2 i en volym kan börja på sidan 123 om nummer 1 slutade på sidan 122.
 • Det finns en författarvägledning som anger hur artiklarna och referenserna ska utformas.
 • Målgruppen är akademisk.
 • Den ges ut av akademiskt förlag eller universitet.

Läs på tidskriftens hemsida för att hitta information om dess målgrupp, syfte och eventuell granskning. Information om vetenskaplig granskning brukar finnas under rubriker som "About the journal" eller "For authors". Tänk på att allt innehåll i en vetenskaplig tidskrift inte är vetenskapligt granskat. Den innehåller även exempelvis ledare, bokrecensioner och nyheter från forskningsvärlden.

Peer reviewed

I databaser kan du ofta begränsa din sökning till att bara söka bland vetenskapliga tidskrifter genom att välja peer reviewed eller peer reviewed journals. Även om du gör det måste du själv granska artikeln för att se att det verkligen är en vetenskaplig artikel.