Sökning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Var ska jag söka?

Var ska du då söka? Det beror på vilken typ av material du vill hitta. Olika söksystem täcker olika ämnesområden och innehåller olika typer av material.


Bibliotekets sökruta

Bibliotekets sökruta är ett bra ställe att börja söka på. Här kan du söka antingen under "Böcker och e-böcker" eller under "Artiklar".

Artiklar

När du söker artiklar i bibliotekets sökruta söker du i de flesta databaser och tidskrifter som är tillgängliga via LTU. Du söker alltså i databaser inom alla ämnen. Det gör att du kan få ett stort antal träffar.

Om du får ohanterligt många träffar är ett tips att använda dig av en ämnesspecifik databas. Söker du i en ämnesdatabas och får för få träffar kan du testa att söka i bibliotekets sökruta.

Databaser

Biblioteket ger dig tillgång till en stor mängd databaser, där du bland annat kan hitta vetenskapliga artiklar. En databas är en samling av material som har gjorts sökbart. Den kan täcka många ämnen eller vara ämnesspecifik, alltså samla material inom ett visst ämne.

En del databaser innehåller material i fulltext, medan andra endast tillhandahåller referenser till källor. De kan också innehålla faktauppgifter som statistik, standarder och patent. Det är bra att ta reda på vilken typ av material databasen ger tillgång till.

I en databas kan du ofta avgränsa din sökning på andra sätt än i bibliotekets sökruta, till exempel till åldersgrupp eller geografiskt område. Databaser fungerar på olika sätt så det kan därför vara bra att titta i databasens hjälpavsnitt för att få utförligare information om hur du ska gå tillväga när du söker i databasen.

Google

Om du söker med hjälp av Google missar du mycket vetenskapligt material. Därför är det ofta bättre att använda bibliotekets söksystem och databaser. Du kan också använda dig av tjänsten Google Scholar för att hitta vetenskapligt material. Allt material i Google Scholar är dock inte vetenskapligt och urvalskriterierna är otydliga. Det är därför viktigt att kritiskt granska källorna.

Ämnesguider

Ta hjälp av våra ämnesguider för att få tips på databaser och länkar i ditt ämne.