Sökverkstad

Sökverkstad - drop in

Publicerad: 4 september 2015

Måndag–fredag 09.00–17.00


Lokal: B1180, Biblioteket Luleå

Hjälp med informationssökning

I Sökverkstaden får du värdefull hjälp att hitta relevant information till din uppsats, ditt examensarbete eller annat projektarbete.  Vi hjälper dig med att hitta sökord, välja databaser, söka i databaserna, skriva och tolka referenser samt att kvalitetsbedöma artiklar och böcker.

Titta in i Sökverkstaden för hjälp med att komma igång eller att komma vidare.