Tillgång till biblioteket hemifrån

Publicerad: 20 april 2020

Även om du inte befinner dig på universitetet har du åtkomst till e-resurser, t ex e-böcker och artiklar.
För att komma åt resurserna använder du dig av din LTU-användare.

E-böcker

E-böcker kan du söka i vår sökruta under fliken Böcker och e-böcker.
För att komma åt e-boken använder du din LTU-användare.
Beroende på vilken plattform boken finns på använder man dem på olika sätt.

Artiklar

Artiklar söker du i vår sökruta under fliken Artiklar. 
För att läsa artiklarna i fulltext behöver du oftast logga in med din LTU-användare. 

Åtkomst av artiklar kan se olika ut: 
Direktlänk till artikeln – PDF, HTML eller Open Access
Get It@LTU – vår länkserver söker efter artikeln en gång till. Ofta hittas fulltexten men ibland behöver den beställas.  
Request It@LTU – artikeln måste beställas och en avgift tillkommer

Nedan ser du förklaring till symbolerna i träfflistan.
 
EDS-förklaringar bibliotekets webb

Databaser

Alla databaser hittar du i vår databaslista.
Databaser med en grön nyckel kommer du åt utan att logga in medan de med gul nyckel kräver att du loggar in med din LTU-användare om du ska komma åt hemifrån.

Med fördel ska du dock gå via våra Ämnesguider. Här klickar du in dig på just ditt ämne och hittar databaser som rör just det ämnet men även andra resurser som t ex länkar till fritt material.

Kontakt

Behöver du hjälp med dina sökningar finns vi förstås tillgängliga för dig!
Kom förbi biblioteket eller kontakta oss på annat sätt.