Böcker

Böcker

Sök i bibliotekets sökruta för att hitta böcker. Se till så att fliken "Böcker och e-böcker" är markerad. För att ställa dig i kö på en bok klickar du på titeln och sen på Låna/Reservera.

Böckerna i bibliotekslokalen (Luleå)

Dewey - böcker med sifferbeteckningar
Boksamlingen på övre plan och entréplan är indelade enligt siffersystemet Dewey. Några siffer-avdelningar är av utrymmesskäl placerade på nedre plan

SAB - böcker med bokstavsbeteckningar
Böcker märkta enligt bokstavssystemet SAB återfinns på nedre plan. Det gäller Nordkalottsamlingen (se nedan), all skönlitteratur, viss äldre facklitteratur samt facklitteratur för barn.

I Nordkalottsamlingen på nedre plan ingår böcker från många olika ämnesområden. Där finns också de delar av Ragnar Lassinanttis samling som behandlar Nordkalotten. Övriga böcker från Lassinanttis boksamling finns i anslutning till bibliotekets olika samlingar.