Böcker

Böcker

Sök i bibliotekets sökruta för att hitta böcker. Se till så att fliken "Böcker och e-böcker" är markerad. För att ställa dig i kö på en bok klickar du på titeln och sen på Låna/Reservera.

Böckerna i bibliotekslokalen (Luleå)

Boksamlingen på entréplan består nu endast av böcker inom Dewey huvudområden med sifferbeteckningar.

Dewey huvudgrupper

  • 001 - 099 Datavetenskap, information och allmänna verk
  • 100 - 199 Filosofi och psykologi
  • 200 - 299 Religion
  • 300 - 399 Samhällsvetenskaperna
  • 400 - 499 Språkvetenskap
  • 500 - 599 Naturvetenskap och matematik
  • 600 - 699 Medicin, teknik (tillämpade vetenskaper)
  • 700 - 799 Konst och fritid
  • 800 - 899 Litteratur (Skönlitteratur på nedre plan)
  • 900 - 999 Geografi och historia

Böcker med bokstavsbeteckningar (SAB) finns i det öppna magasinet på nedre plan. De är fortfarande tillgängliga i vår katalog och går att låna på vanligt sätt.

Skönlitteratur (H) finns på nedre plan.

På övre plan är böcker om Nordkalotten är placerad. Där finns också de delar av Ragnar Lassinanttis samling som behandlar Nordkalotten. Övriga böcker från Lassinanttis boksamling finns i anslutning till bibliotekets olika samlingar.