Open access logo

Sverige tar ställning för öppen tillgång - avtalet med Elsevier sägs upp

Publicerad: 18 maj 2018

Bibsamkonsortiet som förhandlar licenser för vetenskapliga tidskrifter till universitet och högskolor har sagt upp avtalet med förlaget Elsevier från och med den 30 juni 2018.

Vad har hänt?
Elsevier har inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav på öppen tillgång. Av den anledningen har pågående avtal sagts upp. Beslutet ligger i linje med regeringens mål att resultatet av all offentligt finansierad forskning ska vara omedelbart öppet tillgängligt år 2026. Förhandlingarna fortsätter mellan Bibsam och Elsevier.

Hur påverkar detta mig som forskare?
Forskare på Luleå tekniska universitet kommer fortfarande ha tillgång till Elsevier artiklar publicerad mellan januari 1995 och 30 juni 2018, men Elsevier aviserat att de kommer stänga av accessen till innehåll som publiceras efter den tidsperioden.

Forskare kan fortsätta

 • Publicera sig i Elseviers tidskrifter
 • Refereegranska artiklar vid Elsevier
 • Arbeta redaktionellt i Elseviers tidskrifter

Uttalande från rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn
Det finns en stark samsyn bland landets rektorer i denna fråga och SUHF har därför beslutat att Sverige ska säga upp befintligt avtal och förhandla för bättre villkor. Bakgrunden är ett långvarigt missnöje nationellt och internationellt grundat på den prismodell som bland annat Elsevier använder och som har resulterat i stora kostnader för access till vetenskapliga artiklar. Som rektor för Luleå tekniska universitet stödjer jag detta beslut eftersom en fortsatt kostnadsökning i den takt vi sett de senaste åren är ohållbar i längden.

Hur kan jag få tag i artiklar?
Det finns några saker du kan göra för att få tag i forskning som du behöver:

 1. Sök open access-artiklar
  Det finns många vetenskapliga arkiv med open access-artiklar, t.ex. Google Scholar, arXiv.org, PubMed Central. Kungliga Biblioteket har en lista här: https://openaccess.blogg.kb.se/sok-efter-oppna-artiklar/
   
 2. Kontakta artikelns författare
  Forskare får dela de flesta publikationer med varandra vid begäran genom så kallade Scholarly sharing. Om du vill dela med andra, kolla först förlagets villkor kring delning. Många forskare delar genom sociala plattformar som t.ex. ResearchGate.
   
 3. Kontakta Luleå universitetsbibliotek.
  Du kan beställa artiklar hos biblioteket! https://www.ltu.se/ltu/lib

Läs mer om avtalet med Elsevier här:

http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/sverige-tar-staellning-foer-oeppen-tillgaang-avtalet-med-elsevier-saegs-upp-2508297?utm_campaign=send_list

Frågor och svar:
http://openaccess.blogg.kb.se/avtalet-for-bibsamkonsortiet-med-elsevier-upphor-fragor-och-svar/