Open access logo

Sweden stands up for open access - cancels agreement with Elsevier

Published: 18 May 2018

Bibsam, the Swedish library consortium that negotiates license agreements on behalf of Swedish universities, has cancelled the contract with the publisher Elsevier from the 30 June, 2018.

What has happened?
Elsevier has not been able to offer a subscription model that meets Bibsam Consortium's demands for open access. Bibsam's decision to cancel the agreement is in line with the Swedish Government's goal that all publicly funded research should be made open access by 2026. Negotiations between Bibsam and Elsevier will continue.

How will this affect me as a researcher?
Researchers at Luleå University of Technology will continue to have access to Elsevier articles published during 1995-2017 but Elsevier has stated that no access will be given to articles published after 30 June, 2018.

Researchers can continue to

 • Publish in Elsevier journals
 • Referee and review Elsevier articles
 • Work as editors in Elsevier journals

Statement from the Vice-Chancellor Birgitta Bergvall-Kåreborn
Det finns en stark samsyn bland landets rektorer i denna fråga och SUHF har därför beslutat att Sverige ska säga upp befintligt avtal och förhandla för bättre villkor. Bakgrunden är ett långvarigt missnöje nationellt och internationellt grundat på den prismodell som bland annat Elsevier använder och som har resulterat i stora kostnader för access till vetenskapliga artiklar. Som rektor för Luleå tekniska universitet stödjer jag detta beslut eftersom en fortsatt kostnadsökning i den takt vi sett de senaste åren är ohållbar i längden.

How can I get an article?
If you can’t access an article, there are several things you can do to get the research you need

 1. Search open access articles
  There are many scholarly databases indexing open access articles such as Google scholar, arXiv.org, and PubMed Central. Kungliga Bibliotek has created a list here https://openaccess.blogg.kb.se/sok-efter-oppna-artiklar/
   
 2. Contact the article’s author
  Researchers can share many of their publications by request, a practice called Scholarly sharing. Make sure to first check the publisher’s sharing conditions if you want to share your articles with others. Many researchers share their publications on social platforms such as ResearchGate.
   
 3. Contact Luleå University Library
  You can order articles through the library website. https://www.ltu.se/ltu/lib

Read more about the cancelled agreement with Elsevier here:

http://openaccess.blogg.kb.se/2018/05/16/sweden-stands-up-for-open-access-cancels-agreement-with-elsevier/

Q&A (in Swedish):
http://openaccess.blogg.kb.se/avtalet-for-bibsamkonsortiet-med-elsevier-upphor-fragor-och-svar/