Bild Wallenberg, används biblioteket

Tillfälliga studieplatser i Betahuset!

Publicerad: 25 oktober 2018

Det är tillfälligt inrett nya studieplatser i Beta-huset, intill det temporära biblioteket i Wallenberg (B1180). Studieplatserna är tillgängliga måndag - fredag 8 - 17.

Ingången ligger mellan ytterdörrarna vid entrén till biblioteksfiket.
Här hittar du även en del grupprum (bokas i TimeEdit).
Rummet är tillgängligt måndag - fredag kl 8 - 17, och består av sittplatser för enskilda och räknas som en tystare zon.