Hoppa till innehållet
Foto: Linnéa Bergenudd

Beställ undervisning

Som lärare kan du beställa universitetsbibliotekets workshoppar i informationssökning och referenshantering till dina studenter. Det finns även självstudiematerial för studenter inom informationssökning, referenshantering, akademiskt skrivande och presentationsteknik, som du kan länka till från ditt kursrum

Workshoppar

Innan en workshop arbetar studenterna med öppna kurser eller andra självstudieuppgifter, så kallat flippat klassrum. Workshopparna baseras på aktivt lärande där studenterna är aktiva gruppdeltagare och medskapare i sin inlärningsprocess.

På workshopparna övar studenterna på att utveckla sin medie- och informationskunnighet (MIK) inom:
· Informationssökning: söka, värdera och använda vetenskapligt material
· Referenshantering: granska och värdera referenshantering i en akademisk kontext

Dessa färdigheter har studenterna nytta av under hela sin studietid, exempelvis inför uppsatsskrivning och examensarbete, och i framtida yrkesliv.