Hoppa till innehållet
Bild kurs för forskare

Kurs i informationskompetens och vetenskaplig publicering

Den webbaserade kursen "Course in Information Literacy and Scholarly Publishing" i informationskompetens riktar sig till forskarstuderande och juniora forskare.

Bibliotekets webbaserade kurs ger dig som doktorand eller forskare på Luleå tekniska universitet kunskap inom informationssökning och vetenskaplig publicering vilket kommer fungera som stöd genom hela din forskningskarriär samt underlätta ditt vardagliga arbete. Kursen är helt webbaserad och är gjord så att du kan läsa i din egen takt och var du än är!

Nästa kurstillfälle: 2022-10-03

Datum: 3 oktober - 11 november 2022
Plats: Canvas kursrum
Förutsättningar: Inga
Språk: Engelska
Sista anmälningsdag: 16 september 2022

Kursinnehåll

Kursen motsvarar 2hp över en sex veckors period och inkluderar skriftliga uppgifter. Den ges bara på engelska och ger en bred ansats till informationskunskap och vetenskaplig publicering och följer forskningsprocessen. Den inkludera delar om:

 • Informationssökning i databaser och sökstrategier
 • Referenshantering
 • Vetenskaplig publicering och publiceringsstrategier
 • Open Access
 • Bibliometri
 • Upphovsrätt
 • Publiceringspolicier
 • Universitetets publikationsdatabas

Kursmål

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren ha:

 • Grundläggande färdigheter i informationsresurser och databassökning.
 • Grundläggande färdigheter i att använda referenshanteringsverktyg.
 • Grundläggande förståelse för olika former av vetenskaplig kommunikation och publiceringsstrategier i deras ämnesområde.
 • Grundläggande kunskap om universitetets publiceringsdatabas.
 • Grundläggande förståelse av juridiska aspekter på vetenskaplig forskning och publicering.

Kursdeltagarna ska också kunna:

 • Värdera tidskrifter, författare och artiklar genom att använda grundläggande bibliometriska indikatorer.
 • Hitta och värdera tillgängliga informationsresurser för sitt forskningsändamål.
 • Bevaka forskning inom det aktuella forskningsområdet.

Öppen version av kursen