Hoppa till innehållet
SI - samverkansinlärning

Att delta på SI-pass

Publicerad: 28 april 2020

SI står för Supplemental Instruction eller samverkansinlärning och är ett komplement till den ordinarie undervisningen.


Vad är SI?

SI är en internationellt etablerad metod som utvecklades på 1970-talet på University of Missouri, Kansas City och som bygger på kollaborativt lärande. SI finns i stora delar av den engelskspråkiga världen. Sedan 1993 finns SI i Sverige och är idag representerad på de flesta svenska lärosätena.
På Luleå tekniska universitet ansvarar universitetsbiblioteket för SI-verksamheten.

SI är en typ av mentorsverksamhet där du som är förstaårsstudent erbjuds ett extra studietillfälle, ett så kallat SI-pass.

Vad händer på SI-passen?

Tillsammans med andra studenter och SI-ledare (som tidigare har läst kursen) får du möjlighet att:

  • Samarbeta i grupp med problemlösning, ofta i form av tentafrågor
  • Testa olika studiestrategier som kan förbättra ditt lärande
  • Få studietips av studenter som klarat kursen
  • Bearbeta innehåll från lektion eller föreläsning i kursen

Vad säger studenter som deltagit på SI-passen?

​Studentcitaten kommer från utvärdering av SI-pass
”Samverkansinlärning är ett perfekt komplement till föreläsningar, då flera (inklusive jag) har svårt att skriva, lyssna och förstå samtidigt på matteföreläsningar.”
”En chans att få höra andras perspektiv och åsikter om teorier och slutsatser.”
”Möjlighet att diskutera idéer kring problem öppet utan dömande.”

När är SI-passen?

Oftast är det SI-pass 1 gång/vecka. I början av varje läsperiod läggs SI-passen in i studentkalendern för de första två veckorna. Därefter planerar SI-ledaren datum för SI-pass tillsammans med studenter som deltar på passen.

Det är frivilligt att delta på SI-passen och ingen anmälan krävs.
Du kan alltid kontakta universitetsbiblioteket om du vill veta mer om SI-passen.