Hoppa till innehållet
SI - samverkansinlärning

Att vara SI-ledare

Publicerad: 16 september 2020

En SI-ledare är en äldreårstudent som genom samverkansinlärning handleder förstaårsstudenter i olika studiestrategier. SI står för Supplemental Instruction eller samverkansinlärning och är ett komplement till den ordinarie undervisningen. Här kan du läsa om hur det är att vara SI-ledare.

Vad är SI?

SI är en internationellt etablerad metod som utvecklades på 1970-talet på University of Missouri, Kansas City och som bygger på kollaborativt lärande. SI finns i stora delar av den engelskspråkiga världen. Sedan 1993 finns SI i Sverige och är idag representerad på de flesta svenska lärosätena.
På Luleå tekniska universitet ansvarar universitetsbiblioteket för SI-verksamheten.

Det är en typ av mentorsverksamhet där förstaårsstudenter erbjuds ett extra studietillfälle, ett så kallat SI-pass.

Vad gör SI-ledaren?

SI-ledaren:

  • Har tidigare läst den kurs som hen håller SI-pass i
  • Handleder och stödjer förstaårsstudenter enligt metoden samverkansinlärning
  • Planerar och genomför ett SI-pass/vecka för 5–15 studenter
  • Engagerar och motiverar studenter att samverka tillsammans med hjälp av olika gruppaktiviteter

Vad händer på SI-passen?

Tillsammans med andra studenter och SI-ledare får förstaårsstudenten möjlighet att:

  • Samarbeta i grupp med problemlösning, ofta i form av tentafrågor
  • Testa olika studiestrategier som kan förbättra lärande
  • Få studietips av studenter som klarat kursen
  • Bearbeta innehåll från lektion eller föreläsning i kursen

Vad säger SI-ledare om SI-passen?

Citaten kommer från SI-ledare vid Luleå tekniska universitet
”Alla de som deltog tror jag fick ut något av att förklara och samarbeta på uppgifterna tillsammans.”
”Tror passen framförallt bidrar till studenternas syn på studier. De ser att det går att bearbeta material tillsammans.”
”De har blivit mer säkra i att testa metoder och lösningar, det känns även som att de har börjat se att de kan mer än vad de tror och att vi har lyckats få bort en del tankar om att matten bara är svår.”
”Jag hoppas att studenterna som deltagit fått de verktyg de behöver för att klara av tentorna. Men det viktigaste jag ville förmedla som SI-ledare var glädjen för ämnet, att inspirera och väcka en nyfikenhet hos deltagarna. Det är något jag hoppas de fått med sig.”
“Mötet med studenter, att få se dem utvecklas och lära sig samt även att få dela med sig av egna kunskaper.”

Vad får SI-ledaren med sig?

Som SI-ledare får du utbildning och handledning av pedagoger, kunskap om modernt ledarskap samt värdefull arbetslivserfarenhet till ditt CV.

Citaten kommer från SI-ledare vid Luleå tekniska universitet
“Att få känna att jag gör skillnad för andra studenter, samtidigt som jag själv utvecklas som ledare.”
“Jag har lärt mig hur andra lär sig och jag har blivit bättre på ämnet.”
“Min sociala förmåga har förbättrats eftersom jag har hamnat i nya situationer.”