Hoppa till innehållet
Dekorativ bild Foto: Fotograf: Petra Älvstrand

Information för lärare om SI - samverkansinlärning

Publicerad: 12 oktober 2020

Här kan du som är lärare läsa mer om SI-verksamheten på Luleå tekniska universitet.

Vad är SI?

SI är en internationellt etablerad metod som utvecklades på 1970-talet på University of Missouri, Kansas City och som bygger på kollaborativt lärande. SI finns i stora delar av den engelskspråkiga världen. Sedan 1993 finns SI i Sverige och är idag representerad på de flesta svenska lärosätena.

På Luleå tekniska universitet ansvarar universitetsbiblioteket för SI-verksamheten.
En pilotverksamhet har bedrivits under 2018-2021. Verksamheten utvärderades i juni 2019 och juni 2021. SI-verksamheten fortsätter under ytterligare tre år (2022-2025) med målen: 

 • Att i första hand arbeta med de institutioner där verksamhet har funnits lämplig under pilotverksamheten
 • Att bedriva verksamheten i baskurser, återkommande i samma kurser för att etablera ett stabilare samarbete mellan lärare och SI-ledare
 • Att skala upp verksamheten framförallt genom att få fler studenter att delta på varje pass

Vad är nyttan med SI för dig som kurslärare och för dina studenter?

SI är ett komplement till ordinarie undervisning och ett extra lärtillfälle där studenter kan fortsätta att:

 • Behandla kursinnehåll tillsammans med andra 
 • Lära tillsammans och vara aktiv genom kollaborativt lärande 
 • Utveckla och hitta nya strategier till att lära 
 • Utveckla djupare förståelse av kursinnehållet 
 • Utveckla intresse för ämnet 

Kontakta universitetsbiblioteket om SI-pass kan vara aktuellt för din kurs!

Tre metodhandledare har utbildats på Europeiskt centrum för SI-PASS. De ansvarar för:

 • Samverkan med institutioner där verksamhet har funnits lämplig under pilotverksamheten
 • Samverkan med referensgrupp
 • Rekrytering av SI-ledare i samverkan med institutioner och referensgrupp
 • Utbildning och handledning av SI-ledare
 • Utvärdering och uppföljning